This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

Điều hành một cuộc họp

NỘI DUNG CHÍNH
- Tại sao phải điều hành một cuộc họp?
- Các chức năng của một cuộc họp
- Các kiểu họp
- Chuẩn bị cho một cuộc họp
- Định nghĩa mục tiêu
- Con người


- Bài thuyết trình
- Chủ tọa
- Điều hành cuộc họp
- Thời gian trình bày
- Kết thúc cuộc họp

1. Tại sao phải điều hành một cuộc họp?

2. Các chức năng của một cuộc họpKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét