This awesome blogger theme comes under a Creative Commons license. They are free of charge to use as a theme for your blog and you can make changes to the templates to suit your needs.
RSS

Kiểm soát nội bộ DN (4.7)

7. KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUY TRÌNH TỒN KHOMột số rủi ro thường gặp & cơ chế kiểm soát tương ứng - Hỏa hoạn, mất cắp, lãng phíKS:+ Hạn chế tiếp cận tồn kho+ Kiểm soát vận chuyển tồn kho+ Định kỳ kiểm kho+ Tuân thủ các quy định phòng cháy chữa cháy


- Tồn kho vượt mức cần thiết/không đáp ứng nhu cầuKS:+ Xác định mức tồn kho tối ưu+ Báo cáo khi tồn kho vượt qua/thấp hơn mức an toàn+ Họp định kỳ giữa các bộ phận bán hàng – sản xuất – tồn kho- Không kịp thời xử lý hàng tồn chậm luân chuyểnKS:+ Báo cáo tuổi của hàng tồn kho+ Theo dõi vòng quay tồn kho+ Báo cáo về hàng tồn chậm luân chuyển- Đánh giá không chính xác giá trị tồn khoKS:+ Quy định cụ thể cách định giá hàng tồn kho+ Theo dõi tình hình lãi gộp+ Giá thành định mức và theo dõi các chênh lệch giữa thực tế và định mứcCác cơ chế kiểm soát phát hiện rủi ro - Các báo cáo về các biến động bất thường :+ Tuổi hàng tồn kho+ Tình hình hàng bán trả lại+ Các trường hợp trể hạn sản xuất- Phân tích vòng quay tồn kho- Phân tích chênh lệch giá thành thực tế với giá thành định mức- Phân tích tình hình lãi gộpTóm tắt ma trận kiểm soát - Kiểm soát theo chiều dọc+ Theo từng bộ phận+ Theo từng cá nhân- Kiểm soát theo chiều ngang theo từng quy trình nghiệp vụ :+ Quy trình bán hàng+ Quy trình mua hàng+ Quy trình tiền lương+ Quy trình kế toán+ Quy trình chi tiêu+ Quy trình sản xuất+ Quy trình tồn kho+ Và rất nhiều quy trình khác

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét